طاهری : با مشکلات زیادی روبرو هستیم که نمی توان همه را بیان کرد. این شرایط همیشگی نیست به روزهای خوب می رسیم

طاهری : با مشکلات زیادی روبرو هستیم که نمی توان همه را بیان کرد. این شرایط همیشگی نیست به روزهای خوب می رسیم

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: با مشکلات فراوان بود و نمی توان همه را بیان کردولی اقدامات گوناگونی برای احیای حقوق باشگاه و حل مسائل مالی در دست اقدام است و این موارد کمی زمان بر هستند.

آرشیو اخبار  
  بازی بعد
image image

پرسپولیس - سایپا

دوشنبه 94/6/23- 18:40
ورزشگاه آزادی

  بازی قبل
image 0 - 2 image

فولاد خوزستان - پرسپولیس

94/6/3
ورزشگاه غدیر